2017-06-28 Źródło: China Tibet News
Według danych Urzędu Celnego w Lhasie, w okresie od stycznia do maja tego roku całkowita wartość importu i eksportu w wymianie handlowej towarowego Tybetańskiego Regionu Autonomicznego osiągnęła 2,96 mld juanów, co oznacza wzrost o 86,5% licząc rok do roku. Wartość eksportu wynosi 1,09 miliardy juanów, co oznacza wzrost o 2,1% rok do roku, a wartość importu wynosi 1,87 miliarda juanów, co oznacza ponad dwu i półkrotny wzrost (2,6) w porównaniu do roku ubiegłego.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku wartość importu i eksportu w wymianie handlowej  Tybetu wyniosła 2,06 mld juanów,co oznacza 2,8 - krotny wzrost  i stanowi 69,6% całkowitej wartości importu i eksportu Tybetu.

Biorąc pod uwagę bilans handlowy, import Tybetu rośnie znacznie szybciej niż eksport. W związku z wymogami rynku wewnętrznego Tybetu, a zwłaszcza ciągłym rozwojem przemysłu lotniczego, import towarów w Tybecie rośnie, a deficyt handlowy sięga 780 milionów juanów.