2017-07-03 Autor: Wang Ziru  Źródło: VTIBET.com

Tybet przeznaczył w tym roku ponad 52 mln juanów specjalnych funduszy, wspierając budowę, reorganizację i rozbudowę 6 przygranicznych rynków towarowych, takich jak np. Międzynarodowy Rynek Przygraniczny Gyirong, a także budowę 4 przygranicznych rynków towarowych w powiecie Dinggye, działania te mają na celu pomoc w zwiększeniu wymiany handlowej pomiędzy mieszkańcami obszarów przygranicznych i umożliwić ludziom żyjącym na granicy wzrost swoich dochodów - twierdzi Xinhua.

Jak dowiadujemy się od Rządu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, odnośne departamenty wprowadziły odpowiednie programy pilotażowe w zakresie ograniczania ubóstwa wśród mieszkańców obszarów przygranicznych zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej i w połączeniu z precyzyjną redukcją skali biedy.

Pod koniec maja całkowita wartość importu i eksportu wymiany handlowej Tybetu wzrosła do 2,96 mld juanów, co stanowi wzrost o 86,5% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost handlu przygranicznego, przyczyniając się do wyprowadzenia mieszkańców z ubóstwa, następuje każdego roku.

Jeśli chodzi o strukturę, oprócz stałego wzrostu w wymianie handlowej tradycyjnych towarów i wyrobów rzemieślniczych, rośnie także udział przemysłowych towarów wysoko przetworzonych, takich jak artykuły codziennego użytku, urządzenia gospodarstwa domowego i telefony komórkowe.
Ponadto Tybet przyspieszy budowę portu Gyirong w celu ułatwienia wznowienia odprawy celnej w Dram Port.