2017-08-16 Źródło: Xinhua
Blisko 150.000 mieszkańców obszarów wiejskich w Tybetańskiego Regionu Autonomicznego w ubiegłym roku wyszło kręgu ubóstwa - informuje Tybetańskie Biuro Łagodzenia Skutków Ubóstwa.
"Region autonomiczny zainwestował 4 miliardy juanów (ok. 600 milionów dolarów amerykańskich) w celu promowania na obszarach ubogich przemysłu o cechach lokalnych i umożliwił w ubiegłym roku przesiedlenie się 77 000 ubogich" - powiedział Lu Huadong, zastępca dyrektora biura.
Statystyki wykazały, że na obszarach wiejskich Tybetu do końca 2015 roku żyło około 590 000 osób określanych jako ubogie. W 2017 roku planuje się pomóc przynajmniej 130 000 mieszkańców wsi wyzwolić się z ubóstwa i umożliwić przesiedlenie 163 000 mieszkańców.
"Ten rok jest kluczowym rokiem dla walki z ubóstwem w Tybecie. Będziemy nadal pracować nad polityką i planami odpowiednimi do różnych sytuacji i przyczyn ubóstwa a także nad zwiększaniem funduszy" - powiedział Lu.
W Chinach na koniec 2016 r. Na obszarach wiejskich nadal było 43 miliony osób żyjących w ubóstwie. Celem tego kraju jest pomóc wszystkim ludziom z biedy w 2020 r.