2017-09-12Żródło: China Tibet News

Pracownicy Narodowej Spółdzielni Rzemieślniczej Renna w mieście Nyimajangra, w powiecie Maizhokunggar w Tybetańskim Regionie Autonomicznym przy pracy. [China Tibet News / Li Zhou, Tsewang]

W ostatnich latach powiat Maizhokunggar zdecydowanie wspomagał spółdzielnię rolników Renna w celu promowania przemian industrialnych i rozwoju , pomagał rolnikom w zwiększaniu dochodów i wychodzeniu z ubóstwa.