2017-09-14 Autor: Chen Man Źródło: Kangba TV


Pełne kłosy jęczmienia górskiego pomalowały złotem ziemię. (Zdjęcie / Yang Ziyan, Wang Qi)

   Jesień oznacza zbiorów plonów. W ostatnich dniach mieszkańcy powiatu Quxu przeżywają czas rekordowych zbiorów. Odbyły się już uroczystości Ongkor (dożynki), na których, przy pełnym zadowoleniu uczestników, uczczono jesienne żniwa. "W tym roku było sporo deszczu i jęczmień górski dobrze obrodził. Spokojnie czekam na żniwa", powiedział Gelsang, mieszkaniec wioski Nam.

 
Dzieci bawią się na polu na którym zakończył się zbiór plonów. (Zdjęcie / Yang Ziyan, Wang Qi)


Dzieci rolników z miejscowości Caina w powiecie Quxu pomagają zbierać jęczmień górski. (Zdjęcie / Yang Ziyan, Wang Qi)


Podczas uroczystości Ongkor rolnicy i pasterze z powiatu Quxu świętowali na polu. (Zdjęcie / Yang Ziyan, Wang Qi)


Turyści uczestniczą w ceremoniach ludowych w powiecie Quxu. (Zdjęcie / Yang Ziyan, Wang Qi)


W narodowej demonstracyjnej strefie nowoczesnego rolnictwa w miejscowości Caina w powiecie Quxu miejscowi rolnicy pielą pole nagietka. (Zdjęcie / Yang Ziyan, Wang Qi)