Okoliczni mieszkańcy biorą udział  w ceremonii uruchomienia przesyłu energii pomiędzy Tybetańskim Regionem Autonomicznym China prowincją Syczuan, w tybetańskim Qamdo. (Foto:Xinhua/Wang Shoubao)

Tybetański Oddział Państwowych Sieci Elektronergetycznych ogłosił, że do końca tego roku 25 000 osób w rejonie Płaskowyżu zostanie objętych główną siecią elektroenergetyczną.

Ponieważ Region nadal rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę elektryczną w 2019 roku w tybecie powstanie 140 podstacji elektrycznych o mocy 35 kilowoltów i powyżej oraz 7000 km linii przesyłowych.

Dzięki inwestycjom w wysokości 8,89 mld juanów (około 1,3 mld USD) do końca 2018 r. 2,76 mln osób w 63 powiatach, co stanowi  ponad 80% ludności Tybetu, zostało objętych zasięgiem głównej sieci elektroenergetycznej. Jeśli plan się powiedzie, do końca 2019 roku  liczba ta powinna wzrosnąć do 66 powiatów.

W listopadzie ubiegłego roku w Tybecie kosztem 16,2 miliarda juanów uruchomiono projekt budowy połączeń międzysystemowych łączący po raz pierwszy Region z ogólnochińską siecią krajową.