2019-04-15 Źródło: China Daily
Mieszkańcy Lhasy świętują Losar - Tybetański Nowy Rok Tybetański i Święto Wiosny, 5 lutego 2019 r. [Foto / Xinhua]

To tu znajduje się najgłębszy na świecie kanion, jedno z najwyżej położonych jezior i Góra Qomolangma, Tybetański Region Autonomiczny znany jest jako jeden z najczystszych obszarów na Ziemi.
Utrzymanie tego stanu wymaga nie tylko podążania za tradycjami tybetańskimi, które postrzegają zanieczyszczenie środowiska jako grzech, ale także równoczesnego budowania cywilizacji ekologicznej i rozwoju gospodarczego opartego na wysokim wzroście, powiedział Karma Tsegyal, urzędnik z położonej w TRA wioski Jangngon.
„Ochrona czystych rzek i wysokich gór na dłuższą  metę chroni nasze życie” - dodał.
Dziś wieś liczy ponad 400 mieszkańców, którzy na co dzień pracują jako strażnicy i sprzątacze. Wspólnie, zmieniając się, zapobiegają zanieczyszczeniu wioski przez śmieci wyrzucane przez kierowców na drogę  krajową przebiegającą przez wieś, a także przez gruz z okolicznych budów.
Ich patrole obejmują pobliskie lasy, farmy zwierząt, łąki i rzeki.
Aby zwiększyć dochody mieszkańców i ogólnie podnieść rozwój gospodarczy, oprócz ochrony środowiska, władze Jangngon zachęcają ich również do sadzenia drzew i ziemniaków.
W zależności od plonów na poszczególnych plantacjach, rolnicy uprawiający ziemniaki uzyskali w ubiegłym roku dodatkowy dochód w wysokości od 1500 do 30 000 juanów (223 do 4 475 USD).
Jangngon jest odzwierciedleniem ogólnej polityki regionu i harmonii między cywilizacją ekologiczną a rozwojem gospodarczym. Region Tybetu osiągnął w zeszłym roku 10 procentowy wzrost PKB, najwyższy ze wszystkich chińskich regionów. W tym roku jako cel wyznaczył sobie także wzrost na poziomie około 10 procent.
Zgodnie z danymi raportu z pracy władz Regionu wartość dodana „produktów ekologicznych” osiągnęła w ubiegłym roku 5,3 mld juanów, co stanowi wzrost o 14,3% w stosunku rok do roku.

„W 2019 r. będziemy nadal wzmacniać budowę i zarządzanie rezerwatami przyrody” – powiedział w styczniu podczas dorocznego Posiedzenie Rządu Regionu jego przewodniczący Qi Zhala.
„Zabraniamy wydobycia kopalin w rezerwatach i zwiększamy jednocześnie nasze wydatki na ochronę ekologiczną i zapewniając, że stopa wzrostu inwestycji przekracza 20 procent” – poinformował Qi.

Wszystkie szczeble władzy są odpowiedzialne za środowisko, a Rząd Regionu zachęca mieszkańców obszarów wiejskich do podjęcia tego zadania, w zeszłym roku stworzono 667 000 miejsc pracy związanych z ochroną  środowiska.
W ubiegłym roku roczna dotacja ekologiczna wypłacana mieszkańcom zgadzającym się na prowadzenie patroli ekologicznych została podniesiona do kwoty 3500 juanów.
W 2018 roku region zainwestował ponad 10 miliardów juanów w ekologiczne projekty budowlane. W międzyczasie w trakcie zwiększania obszarów zielonych obsadzono drzewami 724 tysiące hektarów. Obszary leśne Regionu obejmują obecnie ponad 12 procent jego obszaru.