2020-01-12 Źródło: Xinhua
W Tybetańskim Regionie Autonomicznym odnotowano znaczny wzrost produkcji w sektorze przetwórstwa rolnego i przetwórstwa produktów zwierzęcych, która osiągnęła wartość brutto prawie 4,89 mld juanów (705 mln USD) w 2019 r.Jak poinformowano w piątek w oświadczeniu wydanym przez Departament Finansów TRA wzrost wyniósł 16 procent w porównaniu z 2018 r.
Według Przedstawiciela Departament Finansów TRA do osiągnięcia takiej skali wzrostu przyczyniła się produkcja  produktów o wyższej skali wartości dodanej i rozszerzenie rynku zbytu tybetańskich produktów spożywczych na inne regiony Chin.