2020-02-06 Źródło: Xinhua

27 stycznia 2020 r., pracownik służb medycznych mierzy temperaturę mieszkańców w Lhasy. [Foto / Chinanews.com]

Według informacji przekazanych przez  Komisję ds. Zdrowia TRA w środę w Tybecie nie odnotowano żadnych nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem od czasu, kiedy Region zgłosił swój pierwszy przypadek 30 stycznia.

Komisja ds. Rozwoju i Reform TRA w celu zwiększenia podaży na rynku wezwała lokalnych producentów do wznowienia produkcji i dostaw .

Zapasy zbóż i warzyw są w Regionie stabilne, a całkowita rezerwa ziarna wynosi 82 000 ton i średnio na dzień około 310 ton warzyw.

Komisja ds. Rozwoju i Reform ChRL podjęła się koordynacji dostaw z określonych prowincji i rejonów 3000 ton mrożonego mięsa wieprzowego mających uzupełnić zapasy TRA wynoszące obecnie  2000 ton.

W regionie odnotowano płynne dostawy energii oraz wystarczające rezerwy ropy i gazu, przy średniej dziennej zdolności produkcyjnej wynoszącej 21 milionów kWh energii elektrycznej, a także odpowiednio 81 000 ton zapasu ropy naftowej i 1,6 miliona metrów sześciennych gazu ziemnego.

Region utrzymuje również stabilność cenową niezbędnego sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych, w tym masek, środków dezynfekujących, leków i termometrów.