2020-02-17 Źródło: Xinhua
Według władz lokalnych gospodarka rolna w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, z szacowanym na 1,05 mln ton zbiorem zbóż, utrzymała dobrą tendencję rozwojową.
Departament Rolnictwa i Spraw Wiejskich TRA poinformował, że w regionie zebrano 815 000 ton jęczmienia górskiego, który jest podstawowym zbożem w Tybecie.
Biorąc pod uwagę wyjątkowe warunki geograficzno klimatyczne Regionu wynik ten należy uznać za znakomity.


W 2019 r. powierzchnia upraw zbożowych w Regionie wyniosła 184 000 hektarów, ponad 142 278 hektarów zajmowały uprawy  jęczmienia górskiego, powiedział Du Jie, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Spraw Wiejskich TRA.