Data: 07.09.2016

Autor: Źródło: CCTV.com                           

Autonomiczny Region Tybetu będzie gospodarzem III Turystyczno - Kulturalnego Expo, jeszcze w tym tygodniu wystawa rozpocznie się w stolicy regionu Lhasie. Expo uświetnią trzy poddane adaptacji tybetańskiej opery, przewiduje się, że będą one wielką atrakcja dla ponad 1500 oficjeli, ekspertów i przedstawicieli różnych środowisk. To jedna z zapowiedzi tego, czego można się spodziewać na Expo!

Artyści Teatru Opery Tybetańskiej są obecnie zajęci próbami skróconej wersji "Romansu Dramyin", zwanego inaczej romansem tybetańskiej gitary. Trwający dwie godziny spektakl jest adaptacją oryginalnej wersji opery tybetańskiej, która trwa od pięciu do sześciu dni.

Tybetańska opera jest sztuką, która łączy w sobie pieśni ludowe, taniec, opowiadanie, śpiew, akrobacje i nabożeństwo religijne.

Bardzo popularne w Qinghai na Płaskowyżu Tybetańskim  jest rozpoczęcie przedstawienia od ceremonii modlitewnej i włączenie do niej sceny oczyszczania myśliwych oraz błogosławieństwa udzielanego przez najstarszego seniora, przedstawienie kończy się kolejnym błogosławieństwem.

Opera Tybetańska  w roku 2009 została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości  UNESCO.

Zakorzenione w naukach buddyjskich historie, przekazywane w tybetańskiej operze, opowiadają o triumfie dobra nad  złem,  dlatego też opera pełni funkcję edukacyjną dla całej społeczności. 

Ten wielowymiarowy przejaw tybetańskiej sztuki i dziedzictwa kulturalnego  działa również jako pomost między Tybetańczykami w różnych częściach kraju, promując ich jedność etniczną i dumę.