Zhu Shan Źródło: China Tibet News

W ostatnich latach w Lhasie podjęto wysiłki w celu ochrony tradycyjnej narodowej kultury i budowy nowoczesnej branży kultury otwierając nową erę w dziejach rozwoju kultury narodowej. 

Według Biura Kultury Lhasy w Lhasie utrzymywanych jest około 100 obiektów zabytkowych podlegających szczególnej ochronie.

Powstały cztery poziomy systemu ochrony dziedzictwa kultury. Thangka, tybetańska opera, pieśni i tańce ludowe i inne tradycyjne sztuki, otrzymały status odzyskiwalnych dóbr kultury. Zbudowano podstawy dla ochrony13 niematerialnych dóbr dziedzictwa kultury. Odrestaurowano niektóre szczególnie zagrożone dobra kultury tradycyjnej.

W chwili obecnej w Lhasie są 934 obiekty dziedzictwa kultury i 152 niematerialne dobra kultury.

Na tej liście w Lhasie znajdują się m.in.: jedna ulica o krajowym znaczeniu historycznym dla dziedzictwa kultury - Barkhor, jedna wieś i jedno miasto o ogólnochińskim znaczeniu dla kultury ludowej. Poza tym, istnieją trzy obiekty znaczeniu dla kultury ogólnoświatowej: Pałac Potala, Świątynia Jokhang i Norbulingki 

Spośród 20 dóbr dziedzictwa niematerialnego o znaczeniu na poziomie państwowym i 289 chronionych dóbr na poziomie powiatu Lhasa posiada 181 reprezentatywnych dóbr niematerialnego dziedzictwa kultury.

 

Pod koniec 2015 roku Lhasa zajmował drugie seminarium Shangshung kultura, zapewniając dużą ilość literatury i wyników do nauki historii i kultury Lhasy. Promuje ona również rozwój przemysłu hodowlanego.

 

Pod koniec roku 2015 w Lhasie Odbyło się II Seminarium Kultury Shangshung , którego efektem są liczne prace nt. historii i kultury Lhasy. Promuje ono również rozwój kultury jako ważnej dziedziny życia gospodarczego Tybetu.