2017-06-14, China Tibet News
Tybet ma olbrzymie zasoby kulturowe, bogate dziedzictwo i niepowtarzalne style kultury, które posiadają wielkie walory historyczne, naukowe i artystyczne. W ostatnich latach pod przewodnictwem partii i rządu Tybetu, a także przy wsparciu pracowników ministerstw i komisji państwowych oraz prowincji i miast, tybetańskie departamenty ds. zabytków kultury na wszystkich szczeblach  nalegały, by jednakowo traktować zarówno działania na rzecz rozwoju jak i ochrony dóbr kultury. Dziedzictwo kultury Tybetu trafiło obecnie na dobry moment rozwoju.

Grupa zwiedzających wśród zabytków kultury w Muzeum Tybetańskim. [Zdjęcia udostępnione przez Tybetańską Administrację Dziedzictwa Kultury]Pracownicy Instytutu Ochrony i Badań Zabytków Kultury Tybetu prowadzą prace archeologiczne w ruinach Niangmudi w powiecie Shenzha.