22-5-2020 Źródło: en.tibetol.cn


 Okoliczni mieszkańcy kupują lekarstwa używając kart ubezpieczenia społecznego.

22 maja, 2020 -- Tybet zebrał dane 3,15 miliona mieszkańców by założyć im karty ubezpieczenia społecznego i dotychczas wydał już 3 miliony nowych kart, co odpowiada 90% populacji tego regionu. Jest on też pierwszym inicjatorem pilotażowego projektu wydawania nowych, elektronicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego, których jak dotąd wydano ponad 50 tysięcy.

Departament Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych w Tybetańskim Regionie Autonomicznym zorganizował niedawno internetowe seminarium na temat ubezpieczeń oraz użytku kart ubezpieczenia zdrowotnego i budowy projektu Big Data. Tybet włożył dużo wysiłków w informatyzację zasobów ludzkich i bezpieczeństwa społecznego. Konferencja spowodowała przyspieszenie wydawania kart by upewnić się że wszystkie 3,18 miliona kart zostaną wydane przed końcem 2020 roku.

Posiadacze kart ubezpieczenia społecznego mogą udać się do wyznaczonych szpitali i aptek w celu wizyty lekarskiej i zakupu medykamentów. Jeżeli karta ulegnie uszkodzeniu lub zostanie zgubiona, posiadacze mogą zadzwonić na numer 0891-12333 lub zgłosić zgubę na konto Tybetańskiej Karty Ubezpieczenia Społecznego w aplikacji-komunikatorze WeChat. Tybet otworzy punkty usługowe w które zaoferują usługi zastępcze oraz ponownego wydawania kart.

We Wrześniu ubiegłego roku Tybet rozpoczął pilotażowy projekt wydawania pensji na karty ubezpieczenia społecznego. Dotychczas 17 tysięcy osób starszych otrzymało swoje pensje za pomocą kart.