Zródlo: Video Xinhua

Po raz pierwszy pojechałem do Qamdo w 2015 roku, jako członek wolontariackiej ekipy klinicznej. Od tamtej pory wracałem tam ponad 30 razy. To już szósta moja wizyta w tym roku.


LIN JIANHAO - Kierownik Chirurgii Ortopedycznej Szpitala Ludowego Uniwersytetu Pekińskiego

Nazywam się Lin Jianhao. Jestem chirurgiem ortopedą w Szpitalu Ludowym Uniwersytetu Pekińskiego. Jestem również szefem Krajowej Grupy Ekspertów ds. Leczenia Klinicznego Chorób Kashina-Becka* i Fluorozy Szkieletowej. Pracuję również na pół etatu jako dyrektor fundacji opieki wspólnej w Pekinie.

Choroba Kashina-Becka jest chorobą endemiczną atakującą kości i stawy. Występowanie tej choroby było wysokie we wczesnych latach 60-tych i 70 -tych XX wieku, od tego czasu jej  częstotliwość występowania na szczęście spadła. Obszarem najbardziej dotkniętym chorobą w Chinach jest Tybet, zwłaszcza Qamdo.
Choroba Kashina-Becka wpływa na wzrost kości. Duża część pacjentów to dzieci. Ich stawy rosną raczej poziomo niż wzdłuż. Poważni pacjenci mogą rozwinąć karłowatość, z dużymi deformacjami stawów i trudnościami w chodzeniu. Istnieją obecnie dojrzałe technologie w sztucznej endoprotezoplastyce. Może to pomóc pacjentom przywrócić niektóre funkcje i złagodzić ból.

W lipcu lub sierpniu 2015 roku pojechałem do Qamdo jako członek zespołu klinicznego udzielającego bezpłatnej pomocy medycznej. Widziałem wielu pacjentów z dolegliwościami stawów, ale nie mogłem im pomóc. Poczułem się skrzywdzony. Widzisz pacjenta przed sobą i nie możesz mu pomóc. Cierpieli, ja też. Powiedziałem, że wrócę ponownie, aby spełnić obietnicę. Kiedy tam znowu dotarłem, wiedziałem, że muszę popracować nad kilkoma sprawami. Jedna dotyczyła tego, jak używać operacji do leczenia pacjentów, a druga zastanawiała się, czy można zdiagnozować Kashin-Becka na wcześniejszym etapie, np. w dzieciństwie, i dowiedzieć się, jakie czynniki wysokiego ryzyka niesie ze sobą i jakiego rodzaju interwencję można podjąć.

Według badania, które przeprowadziliśmy w 2017 roku, częstotliwość występowania choroby Kashina-Becka wśród uczniów szkół podstawowych w Qamdo w wieku od 7 do 12 lat była już niska, zasadniczo niższa niż wyjściowy poziom epidemii w kraju, co jest dobrą wiadomością.
Jestem chirurgiem. Moim zadaniem jest operowanie i leczenie pacjentów. Aby wyeliminować chorobę endemiczną, nie jestem w stanie zrobić tego sam. To osiągnięcie zdrowia publicznego. Nie odbywa się to samodzielnie, ale dzięki pracy zespołowej.

To rząd, cały system ochrony  zdrowia podejmują wysiłki, aby permanentnie walczyć z tą chorobą. Choroba Kashina-Beck powoli znika w Qamdo dzięki lokalnej walce z ubóstwem, przenoszeniu ludzi na obszary gdzie żywność i woda mają lepszą jakość. Uważa się, że lokalną przyczyną choroby jest zła dieta, kiepska jakość żywności i wody pitnej. Wiejscy lekarze i powiatowa komisja zdrowia bardzo pomogły. Dyrektor Lhamo ze Szpitala Ludowego wszystko zorganizował bardzo dobrze. Ja jestem tylko jednym z ogniw łańcucha. To jak start w sztafecie. Moim obowiązkiem jest przekroczenie granicy. Kiedy mi się uda, na mnie padają światła reflektorów, ale nie mogę przekroczyć linii mety bez kolegów z drużyny.

Obecnie w Qamdo odnotowano ponad 5000 przypadków choroby Kashina-Becka. Przy wsparciu samorządu zespół Lin udzielił od 2015 roku ponad 3500 bezpłatnych konsultacji lekarskich i przeprowadził 51 operacji chirurgicznych. Zespół wspomaga także rozwój lokalnych kadr medycznych i do tej pory przeszkolił około 150 osób.


________________________________________
*Choroba Kaszina-Beka (łac. Osteoarthritis deformans endemica, ang. Kashin-Bek disease) – nabyta choroba, występująca endemicznie w Chinach, Tybecie i Syberii. Objawy choroby pojawiają się około 5. roku życia. W przebiegu choroby dochodzi do zniszczenia stawów, co wywołuje nawracające i przeważnie obustronne bóle stawów, ograniczenie ich ruchomości oraz obrzęk.(Wikipedia)

Opracowano na podstawie filmu video