2020-12-11/13 15:43:00 | Z : China Tibet Online

Wśród Gór Tanggula u źródeł rzeki Jangcy wybudowano i otwarto najwyżej położone na świecie „Muzeum Medycyny Tybetańskiej”. Miasto Tanggula leży w centralnym obszarze rezerwatu Sanjiangyuan w prowincji Qinghai i znajduje się na średniej wysokości ponad 4700 metrów, co czyni je najwyżej położonym miastem na świecie.Ze względu na szczególne warunki naturalne wynikające z położenia geograficznego, wśród pasterzy mieszkających w mieście narasta występowanie chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, otyłość i dyslipidemia, a także choroby wysokościowe. Chociaż powiat Golmud, w którym leży Tanggula, rozwiązał większość podstawowych problemów medycznych i zdrowia publicznego mieszkańców, wiedza zdrowotna mieszkańców, a nawet lokalnego personelu medycznego, nadal wymaga poprawy. Zapobieganie i zwalczanie chorób przewlekłych na rozległych obszarach pasterskich jest bardzo trudne.

W tym właśnie celu Miejskie Centrum Zdrowia Tanggula w powiecie Golmud zbudowało „Muzeum Medycyny Tybetańskiej”, które w oparciu o aktualne warunki, co ma na celu w pełni wykorzystać zalety i rolę medycyny tybetańskiej w zapobieganiu i leczeniu powszechnych i często występujących chorób na poziomie lokalnym na obszarach pasterskich . Ma również na celu podtrzymywanie tradycji i rozwój medycyny tybetańskiej oraz dalsze zmniejszenie obciążeń kosztami opieki medycznej pasterzy oraz złagodzenie problemów „trudnego i kosztownego leczenia” wśród miejscowej ludności.