02.01.2021 Źródło: Xinhua via Kangba TV

Lekarz operuje pacjenta chorego na bąblowicę w Szpitalu Ludowym  w Lhasie, 31 grudnia 2020 r. (Foto:Xinhua / Zhang Rufeng)

Bąblowica, choroba pasożytnicza wywoływana przez tasiemca, jest problemem dla mieszkańców obszarów pasterskich na zachodnich terytoriach Chińskiej Republiki Ludowej. Bez leczenia śmiertelność z powodu tej choroby sięga 94 procent.
Jako główny obszar pasterski, Tybetański Region Autonomiczny odnotowuje jeden z najwyższych na świecie wskaźnik zakażeń bąblowicą. Choroba była główną przyczyną ubóstwa wielu mieszkańców Tybetu. Aby powstrzymać szerzenie się choroby, w 2016 r. do TRA wysłano około 500 ekspertów medycznych z całego kraju. Wraz z 3000 personelu medycznego zbadali oni każde gospodarstwo domowe w Regionie. Każdy pacjent, u którego zdiagnozowano bąblowicę, korzysta teraz z bezpłatnej opieki zdrowotnej w wyznaczonych w całym Regionie szpitalach. W ciągu ostatnich czterech lat operacje chirurgiczne przeszło w sumie 5057 pacjentów. Dzięki dokładnemu badaniu przesiewowemu i bezpłatnemu leczeniu choroba jest teraz skutecznie powstrzymywana. Jak poinformowało Biuro Kontroli i Zapobiegania Bąblowicy TRA wskaźnik zachorowalności na bąblowicę w Tybecie spadł z 1,66 procent w 2016 roku do 0,26 procent.


Lekarz podczas operacji pacjenta chorego na bąblowicę w Szpitalu Ludowym  w Lhasie, 31 grudnia 2020 r. (Foto:Xinhua / Zhang Rufeng)


Lekarze przed operacją chirurgiczną przeglądają zdjęcia tomografii komputerowej pacjenta chorego bąblowicę, grudzień. 31, 2020 r. (Foto:Xinhua / Zhang Rufeng)


Lekarze operują pacjenta chorego na bąblowicę w Szpitalu Ludowym  w Lhasie, 31 grudnia 2020 r. (Foto:Xinhua / Zhang Rufeng)

Konsylium lekarskie przed operacją w Szpitalu Ludowym  w Lhasie, 31 grudnia 2020 r. (Foto:Xinhua / Zhang Rufeng)

*Tytuł pochodzi od redakcji