Źródło:China Daily 2016-12-27

W oczekiwaniu na operację usunięcia guza z macicy, Tybetanka Lingkyi Drolkar wyraziła zadowolenie kiedy usłyszała,że chirurgiem, który będzie wykonać operację jest lekarz z Pekinu.

"Dowiedziałam się, że do Szpitala Ludowego w Lhasie, w ramach programu pomocowego mają być wysłani lekarze z Pekinu, więc wybrałam ten szpital dla mojej operacji" powiedziała 49-latka.

Od 1995 roku Rząd Centralny Chin wysyła lekarzy do Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, aby poprawić jego system opieki zdrowotnej.

W ubiegłym roku Departament Organizacyjny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin rozszerzył program pomocy dla Tybetu.

W ramach programu w ciągu ostatnich 15 miesięcy Pekińska Miejska Komisja Zdrowia i Planowania Rodziny wysłała do Tybetu 16 zespołów medycznych składających się z ponad 300 lekarzy.Pierwsza ekipa medyczna została zastąpiona  przez drugą grupę 179 lekarzy w lipcu.

Lekarze biorący udział w programie są pracownikami najlepszych szpitali w Pekinie i są rozdzielani do siedmiu głównych szpitali w stolicach tybetańskich prefektur.

Yu Yabin, pediatra z Pekińskiego Szpitala Położnictwa i Ginekologii, jest jednym z 15 lekarzy, którzy zostali przydzieleni do Szpitala Ludowego w Lhasie. Pracuje na oddziale położnictwa i ginekologii obok trzech innych lekarzy z Pekinu.

"Pacjenci tybetańscy zawsze pokazują głęboką wdzięczność wobec lekarzy, co jest rzadko spotykane gdzie indziej," powiedział.

Poza leczeniem i wykonywaniem operacji, przyjezdni lekarze mają do spełnienia jeszcze jedną  rolę: szkolą miejscowy personel medyczny - coś, czego nie wymagano od nich do tej pory.

W każdy wtorek i czwartek, 32-letni Lyu Tao - kolejny pekiński lekarz pracujący na oddziale położnictwa i ginekologii Szpitala Ludowego w Lhasie, który przybył do Tybetu sześć miesięcy temu z Pekińskiego Szpitala Tsinghua Chang Gung - bada pacjentów pod czujnym okiem trzech obserwujących go miejscowych lekarzy.

W pierwszym tygodniu pobytu zespołu Yu Yabin w Tybecie, lekarze leczyli cierpiącego na zapalenie płuc 2-latka .

Dziecko połknęło nasiona melona, ​​które zatrzymały się w jego tchawicy.

Ponieważ szpital w Lhasie nie miał bronchoskopu-podstawowego sprzętu medycznego, który jest używany do inspekcji i wprowadzania innych instrumentów do dróg oddechowych, lekarze nie byli w stanie usunąć nasion.

Yu zapytał Pekiński Szpital Dziecięcy Hospital czy mógłby wypożyczyć profesjonalny bronchoskop - dwa tygodnie później zespół mógł wykorzystać go do operacji na dziecku.

Aby nie dopuścić do powtórzenia się takich sytuacji, zespół Yu kupił nowy bronchoskop dla odddziału pediatrii  i przeszkolił dwóch miejscowych lekarzy w jego obsłudze.

Kolejnym celem zespołu jest utworzenie centrum diagnostyki chorób serca.

"Mają tutaj solidną podstawę, ale brak jest urządzeń technicznych o najwyższej technologii, mamy jednak nadzieję na utworzenie w szpitalu oddziału opieki nad sercem ," powiedział Yu, dodając, że wpłynie to również na poprawę poziomu opieki prenatalnej w Regionie.

"Z powodu bardzo rorzedzonego powietrza i ryzyka wysokiego ciśnienia krwi, ważne jest, aby zachęcić tybetańskie kobiety w ciąży do tego, aby poddawały się regularnym badaniom."