Źródło: Xinhua 10.05.2017
Tybetański Region Autonomiczny zmniejszy wskaźniki śmiertelności matek i i noworodków odpowiednio: do poniżej 80 na 100 000 położnic i 12 na 1000 noworodków do 2020 roku, poinformowały w środę władze lokalne.
Do 2020 roku przewiduje się, że średnia długość życia w regionie osiągnie 70 lat. Umieralność kobiet w okresie ciąży, w trakcie lub krótko po porodzie, jak wskazują statystyki opublikowane przez Regionalną Komisję Zdrowia i Planowania Rodziny, spadła z około 175 na 100 000 kobiet w 2010 roku do 110 na 100 000 kobiet w 2016 roku.
Ponadto śmiertelność noworodków spadła z 20 na 1000 nowo urodzonych w 2010 roku do 13  na 1000 noworodków w  roku 2016.
W tym okresie, odsetek kobiet w regionie, które rodziły w szpitalach wzrosła z około 54 do 92 procent.
Kiedy Płaskowyż został wyzwolony w 1951 roku, jej matki i niemowląt śmiertelność wśród położnic wynosiła 5000 na 100 tysięcy kobiet a wśród noworodków 430 na 1000 nowo urodzonych.
Yeshe Yangzom, urzędnik z Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny poinformował, że 74 samorządy powiatowe w regionie pokrywają  koszty transportu przyszłych matek z obszarów wiejskich do szpitali.
Według słów Yangzoma w regionie od 2015 roku wzrastają kwoty dotacji udzielanych matkom z obszarów wiejskich. Kobiety zyskują prawo do grantu w wysokości 1.000 juanów (144.8 USD) za każdym razem kiedy zdecydują się urodzić w szpitalu.
We wszystkich powiatach TRA istnieją centra macierzyństwa i opieki nad dzieckiem, które zapewniają kobietom bezpłatne badania w okresie ciąży.