W dnach 6-7 października 2017r. na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda w USA odbyła się III Doroczna Akademicka Konferencja Komitetu Specjalistycznego Medycyny Tybetańskiej Światowej Federacji Towarzystw Medycyny Chińskiej oraz seminarium nauk medycznych dotyczące medycyny tybetańskiej.
   W konferencji, której główne hasło brzmiało:"Zdrowie psychiczne i fizyczne - przekraczanie granic" wzięło udział około 300
uczonych, specjalistów w zakresie medycyny oraz innych nauk z nią powiązanych z 20 krajów, w tym z Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Australii.
   Podczas dwudniowej konferencji odbyło się sześć sesji tematycznych i jedna dyskusja okrągłego stołu, w której wzięło udział 36 naukowców, w tym 9 z Chin i 27 z zagranicy.

  
W raporcie z konferencji przedstawiono najnowsze wyniki badań w poszczególnych dziedzinach, w tym w podstawowej teorii medycyny tybetańskiej, praktyce klinicznej, metodach diagnozowania i leczenia, komunikacji międzynarodowej, nowoczesnych badaniach nad medycyną tybetańską, badaniach nad chorobami psychosomatycznymi łączącymi medycynę tybetańską z "medycyną nowoczesną" i innymi dziedzinami  nauki.
  
Podczas konferencji badacz długości życia i Zastępca Dziekana
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harvarda - dr Rudolph E.Tanzi, badacz Yin Ba, wiceprezes Szpitala Medycyny Tybetańskiej w Tybetańskim Regionie Autonomicznym oraz dr Janet Gyatso z Harvard Divinity School, doradca dziekana d.s. akademickich zaproponowali stworzenie
raportu tematycznego poświęconego problemom potencjalnej wartości naturalnego leczenia uzależnień narkotycznych od  choroby Alzhaimera.
   Konferencję zorganizowały wspólnie: Komitet Specjalistyczny Medycyny Tybetańskiej Światowej Federacji Towarzystw Medycyny Chińskiej, Instytut Neurologii Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda,  Zespół Badań Nad Genetyką i Problemami Starzenia  Szpitala Głównego Massachusetts oraz inne uznane instytucje.