W Tybetańskim Regionie Autonomicznym przeprowadzono badania przesiewowe w celu wykrycia hydatidozy "choroby wodunkowej". Badaniom poddano ponad 2,9 miliona ludzi w 74 okręgach i hrabstwach. 16 000 osób spośród poddanych badaniu  wymaga leczenia chirurgicznego.
W związku z tym władze Tybetu zobowiązały się  zapewnić do roku 2020 bezpłatne zabiegi chirurgiczne i medyczne wszystkim  cierpiących na chorobę wodunkową.
Choroba ta jest zoonotyczną chorobą pasożytniczą, która jest wysoce endemiczna na płaskowyżu Qinghajsko-Tybetańskim. Gdy dana osoba zaraża się chorobę wodunkową, stopniowo staje się niepełnosprawna i traci zdolność do jakiejkolwiek do pracy.
W Tybecie jest obecnie 13 szpitali przeznaczonych do leczenia chorób choroby wodunkowej. Leczenie pacjentów i standaryzacja środków ostrożności są obecnie priorytetem w działaniach związanych z zapobieganiem i kontrolowaniem hydatidozy.