2018-11-21 Źródło: China Tibet Online
W ostatnich latach odpowiedzialni za stan opieki medycznej w TRA, kierując się potrzebami klinicznymi, koncentrują się - wyznaczając to jako cel strategiczny dla całego Płaskowyżu - na stworzeniu  regionalnego centrum medycznego opartego na na innowacjach naukowych i technologicznych oraz pełnym wykorzystaniu lokalnych przewag, jakie stwarzają unikalne miejscowe warunki środowiskowe, biologiczne i te związane z zasobami populacyjnymi.

Poza tym w Tybecie podejmuje się również wysiłki na rzecz jak najlepszego rozwoju osób utalentowanych medycznie oraz przyspieszenia wdrożeń osiągnięć naukowych i technologicznych a także poprawy diagnostyki i poziomu leczenia.