2019-04-12 Źródło: Xinhua

W Tybetańskim Regionie Autonomicznym założono we czwartek stowarzyszenie zajmujące się profilaktyką i leczeniem HIV / AIDS.
Stowarzyszenie liczy 56 członków, z których 33 osoby to personel medyczny a 23 to wolontariusze, poinformował Kelsang Dondrup reprezentujący stowarzyszenie.
Stowarzyszenie ma na celu pomoc władzom ds. ochrony zdrowia w takich dziedzinach, jak promocja świadomości zdrowotnej, szkolenie wolontariuszy oraz pomoc i opieka nad pacjentem.
Kelsang Dondrup powiedział, że stowarzyszenie będzie upowszechniać wiedzę na temat zdrowia wśród rolników i pasterzy, populacji migrantów, studentów i urzędników państwowych, udzielać porad psychologicznych i pomocy życiowej pacjentom i sierotom z AIDS, a także promować stosowanie prezerwatyw wśród grup wysokiego ryzyka i zachęcać ich do przeprowadzili testy na HIV.
„W ostatnich latach system zapobiegania i kontroli HIV / AIDS był w Tybecie zasadzie prawidłowy” - powiedział Sogdoi, dyrektor Tybetańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.
„Jednak wzrost liczby migrantów przyniósł nowe wyzwania dla naszej pracy. Stowarzyszenie, jako organizacja społeczna, może podnieść świadomość społeczną na temat testów na HIV i promować masową profilaktykę i leczenie HIV / AIDS w Tybecie”.