27.12.2019 Źródło: chinadaily.com.cn

China Tibet News poinformowało, że w poniedziałek, w Chengdu, stolicy prowincji Syczuan, trzy prowincje południowo-zachodnich Chin, jedna gmina miejska i jeden region autonomiczny osiągnęły porozumienie w sprawie bezpośredniego rozliczenia międzyprowincjonalnych kosztów usług ambulatoryjnych.

Tych pięć podmiotów administracyjnych to prowincje Syczuan, Yunnan i Guizhou; gmina Chongqing; i  Tybetański Region Autonomiczny.Porozumienie ułatwi tybetańskim pacjentom rozliczanie kosztów leczenia klinicznego w tych czterech międzyregionalnych obszarach, które są bliżej Tybetu i zazwyczaj w miejscach, w których wiele osób w regionie zwykle szuka usług medycznych.

Według Departamentu Ubezpieczeń Medycznych TRA jest on w trakcie tworzenia platformy informatycznej o ubezpieczeniach medycznych i jako priorytet wyznaczył sobie budowę systemu bezpośredniego rozliczania transregionalnych kosztów usług ambulatoryjnych.

TRA planuje także nawiązanie kontaktów z jak większą liczbą placówek medycznych na tym  trans-prowincjonalnym obszarze, w których często leczeni są tybetańscy pacjenci, oraz dążyć do włączenia jak największej liczby instytucji medycznych TRA do systemu ubezpieczenia w celu obniżenia kosztów usług ambulatoryjnych.