04/24/2020 Źródło: vtibet.cn

W celu zwiększenia poziomu edukacji bezpieczeństwa obywateli, zwiększenia ich umiejętności oceny i eliminowania niebezpieczeństw pożarowych i polepszenia ich umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, miasto Lhasa organizuje najrozmaitsze aktywności przeciwpożarowe o temacie "zapobieganie ryzyku pożarów i budowa lepszej ojczyzny".

Strażak uczy mnichów z Klasztoru Tsurphu jak używać gaśnicy, Duilongdeqing (Doilungdêqên) - w dzielnicy Lhasy, 24 kwietnia 2020. [Zdjęcie/vtibet.com]

Strażacy tłumaczą mnichowi z Klasztoru Tsurphu jak używać gaśnicy i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia pożarowego, Duilongdeqing (Doilungdêqên) - w dzielnicy Lhasy, 24 kwietnia 2020. [Zdjęcie/vtibet.com]

Mnich ćwiczy gaszenie ognia za pomocą gaśnicy w Klasztorze Tsurphu, Duilongdeqing (Doilungdêqên) - w dzielnicy Lhasy, 24 kwietnia 2020. [Zdjęcie/vtibet.com]