2020-09-07 Autor: Shan Jie Źródło: Global Times via kangba tv


Pałac Potala w Lhasie. Zdjęcie: Xinhua

Eksperci ds. Tybetu, antropologii i komunikacji z Chin i kilku innych krajów wzięli  w piątek udział w forum internetowym, na którym, w celu opracowania nowych kreatywnych metod działania, wymieniali spostrzeżenia i wyniki swoich badań na temat międzynarodowej komunikacji w kwestiach Tybetu.

W Międzynarodowym Forum Internetowym Informowania o Tybecie, którego gospodarzem był Chiński Uniwersytet Komunikacji w Pekinie, wzięli udział eksperci z Chin, Nepalu, Japonii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

W obecnej sytuacji międzynarodowej i rewolucyjnych poważnych zmianach w technologii informacyjnej rozmawiali o tym, jak upowszechniać obraz tradycyjnego i współczesnego Tybetu wśród społeczności globalnej, szerzyć kulturę tybetańską, przedstawiać rozwój Tybetu, pokazywać jego prawdziwy obraz oraz promować integrację i porozumienie.

Na wschodzie i zachodzie istnieją dwa poglądy na temat regionu Tybetu. Świat zachodni wyobraża sobie Tybet jako świętą ziemię lecz ignoruje panujące tam surowe warunki  i chiński wkład pracy w rozwój Tybetu - powiedział podczas piątkowego forum Wang Yanzhong, dziekan Instytutu Etnologii i Antropologii Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. „Stronniczy pogląd na Tybet, który istnieje na Zachodzie, jest niezgodny z historią, faktami i logiką”.

Yogeshwar Romkhami, były starszy superintendent nepalskiej policji i przywódca Ludowej Partii Nepalu, podkreślił osiągnięcia Tybetu w zakresie równości płci, prawodawstwa i edukacji, mówiąc, że rząd centralny i rząd Regionu wspierają i promują tradycję i kulturę w Tybecie.

Forum udzieliło naukowego i praktycznego wsparcia dla dla działań mających na celu lepiej przedstawiać obraz Tybetu i umożliwić międzynarodowej publiczności zrozumienie współczesnego, rozwijającego się Tybetu XXI wieku - głosi oświadczenie Chińskiego Uniwersytetu Komunikacji.