22.09.2020 Źródło: VTIBET.com Autor: Wang ChenyanZdjęcie wykonane 18 września 2020 r. Scenka rodzajowa uchwycona w trakcie Chińskiego Tygodnia Cyberbezpieczeństwa 2020 w Lhasie. [Zdjęcie / VTIBET.com]

Podczas krajowego tygodnia cyberbezpieczeństwa Ludowy Bank Chin, oddział w Lhasie, wraz z bankami podlegającymi jego jurysdykcji przeprowadził szereg działań mających na celu zapobieganie oszustwom internetowym.
Bez cyberbezpieczeństwa nie ma bezpieczeństwa narodowego. Ta kampania ma na celu podniesienie świadomości klientów banków na temat cyberbezpieczeństwa i zagrożeń a także zapobieganie oszustwom bankowym online.
W kampanii wzięły m.in. udział oddziały następujących banków: Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China i China CITIC bank, a także Bank of Tibet