2021-03-07 Źródło: China Tibet Online

Według Biura Sportu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego na koniec 2020 roku w Tybecie działało 269 społecznych organizacji sportowych wszystkich poziomów i typów oraz 8237 obiektów sportowych, zajmujących powierzchnię około 5,55 miliona metrów kwadratowych, czyli 1,6 metra kwadratowego na mieszkańca oraz 5 547 instruktorów sportów społecznych na wszystkich poziomach.

Opierając się na swojej wyjątkowej przewadze geograficznej, Tybet w ostatnich latach intensywnie rozwija sporty górskie i promuje rozwój lokalnej branży sportowej. Odbywają się imprezy firmowe, takie jak Trans-Himalayan International Cycling Extreme Race, Tibet Mountaineering Conference, Lhasa Half Marathon i Tour of Basum Co Lake Mountain Biking Cross Country Challenge, zwiększając "konsumpcję" sportu w regionie.