Supermarket o powierzchni 135 metrów kwadratowych to inwestycja o łącznej wartości 4 mln juanów, partycypowały w niej Biuro Do Spraw Dobroczynności miasta Lhasa oraz jego odpowiednik na poziomie państwowym. "Supermarket dobroczynności" jest jest nową formą pomocy społecznej opartej na darowiznach społeczeństwa a celem jego założycieli jest wzmocnienie regularnej pomocy biednym mieszkańcom miasta i sprostanie różnorodnym potrzebom ubogich. Przewiduje się, że system tego typu supermarketów upowszechni w Lhasie w ciągu najbliższych dwóch lat, tak aby w każdym okręgu i dzielnicy funkcjonowała tego typu placówka.