2019-05-10 Źródło: China Daily

W Okręgowym Sądzie Ludowym Chengguan w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego sędzia wydaje dwujęzyczne orzeczenie w sprawie.

Uwaga redaktora: To czwarty z serii artykułów o Tybetańskim Regionie Autonomicznym, koncentrujący się na historii regionu, działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia ubóstwa oraz o rozwoju sektorów kultury i biznesu.

O 10 rano, 11 kwietnia, Penpa Chungdak ogłosiła otwarcie sprawy sądowej w języku mandaryńskim, jak zwykle, ale powtórzyła te słowa również po tybetańsku.

„Użyłam tych dwóch języków, ponieważ tybetański oskarżony nie mówi zbyt dobrze po mandaryńsku, więc złożył wniosek o dwujęzyczny proces” - powiedziała sędzina z okręgu Samdrubze w Shigatse.

Wyjaśniła, że zgodnie z chińską konstytucją i prawem członkowie grup etnicznych mają prawo do tego, aby ich sprawy były przeprowadzane w ich własnym języku.

„Więc to, co zrobiłam, było zgodne z prawem w celu ochrony praw etnicznych stron procesu” - powiedziała. „Jest to również dobry sposób na rozwiązywanie sporów, chociaż dwujęzyczne procesy często podwajają długość przesłuchań”.

Dodała, że nie wszyscy urzędnicy sądowi z grup etnicznych są zdolni do pracy jako dwujęzyczni sędziowie, ponieważ „dokładne wyjaśnienie prawa po tybetańsku nie jest łatwym zadaniem”.

W ubiegłym roku Najwyższy Sąd Ludowy i Najwyższa Chińska Izba Sądownicza, ustanowiły dziewięć sądów wyższej instancji na obszarach o dużej populacji mniejszości etnicznych, takich jak prowincje Gansu, Qinghai i Syczuan, a także autonomiczne regiony Tybetu i Mongolii Wewnętrznej, aby zidentyfikować i ocenić dwujęzyczne zdolności prawne.

W Chinach jest 1140 wykwalifikowanych dwujęzycznych sędziów etnicznych, z których 337 to Tybetańczycy.

Od XVIII Kongresu Narodowego Komunistycznej Partii Chin w 2012 r. Sąd Najwyższy zintensyfikował szkolenia urzędników sądowych na obszarach etnicznych prowadzących sprawy poza miejscem pracy w celu polepszenia rozwiązywania sporów, utrzymania stabilności i wzmocnienia praworządności.

Najwyższy Sąd współpracował również z Krajową Komisją ds. Etnicznych i kilkoma uniwersytetami w celu poprawy jakości szkoleń dla takich urzędników.

Na przykład w 2015 r. Sąd Najwyższy dołączył do komisji w celu rozpoczęcia projektu przeszkolenia 1500 dwujęzycznych sędziów etnicznych do 2020 r., a rok później włączył także uniwersytety, aby w oparciu o nie utworzyć szereg baz szkoleniowych.

Ponadto Sąd Najwyższy utworzył grupę prawników, lingwistów i starszych sędziów, której zadaniem było opracowanie podręczników mających na celu poprawę umiejętności pisania wśród słuchaczy kursu. Do tej pory opublikowano cztery książki mandaryńsko-mongolskie i 10 książek mandaryńsko-tybetańskich.

Penpa Chungdak z zadowoleniem przyjęła te posunięcia: „Niezbędna jest poprawa umiejętności językowych ludzi, ponieważ dobra komunikacja może skuteczniej rozwiązywać spory”.

Jednak pomimo postępów poczynionych przez Sąd Najwyższy w kształceniu dwujęzycznych sędziów, nadal istnieją problemy, w tym brak odpowiednio wykwalifikowanych urzędników o wysokich umiejętnościach prawnych i czasochłonny charakter szkoleń.

Sąd Najwyższy oznajmił, że w tym roku będzie dalej współpracować z komisją i uniwersytetami w celu poprawy treści i skuteczności programu szkoleniowego.