2020-04-12 Źródło: Xinhua
Władze leśne Tybetańskiego Regionu Autonomicznego oświadczyły, dzięki szeroko zakrojonym działaniom ochronnym odnotowano znaczny wzrost populacji dzikiej fauny i flory.

W porównaniu ze statystykami opublikowanymi przez Towarzystwo Ochrony Przyrody TRA w latach dziewięćdziesiątych populacja antylopy tybetańskiej wzrosła z 50 000 - 70 000 do ponad 200 000, a liczba dzikich osłów tybetańskich wzrosła z 50 000 do około 90 000.Liczba żurawi czarnoszyich, które w ChRL są objęte najwyższą klauzulą  ochroną narodową, wzrosła obecnie do 8 000 w porównaniu z 1000-3000 w poprzednim okresie, a liczba dzikich jaków wzrosła do około 10 000.

Znacząco wzrosła także populacja lampartów śnieżnych, argali i niebieskich owiec.

W ciągu ostatnich kilku dekad Tybet bardzo starał się chronić dzikie zwierzęta. Wdrożono przepisy i prawa, aby stworzyć lepsze środowisko zarówno dla dzikich zwierząt, jak i lokalnych mieszkańców, na których życie wpływ mają dzikie zwierzęta.

Region zainwestował ponad 1,3 miliarda juanów (około 185 milionów dolarów amerykańskich) w budowę baz hodowlanych, rezerwatów przyrody, stacji monitorowania i stacji ratowniczych dla dzikiej przyrody. Wśród inwestycji prawie 640 milionów juanów wykorzystano na rekompensaty wypłacone lokalnej ludności, którzy ponosi skutki szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta.

Władze leśne TRA oświadczyły, że Tybet wzmocni egzekwowanie prawa w zakresie ochrony dzikiej przyrody, wzmocni monitorowanie i skuteczność zapobiegania epidemiom wśród dzikich zwierząt i roślin oraz wesprze ustanowienie mechanizmu wczesnego ostrzegania przed chorobami dzikiej przyrody w przyszłości.