2020-05-14 Źródło: Xinhua
Na podstawie najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym "Journal of Biogeography" chiński zespół badawczy ujawnił, że interakcja między populacjami drzew z powodu ocieplenia klimatu może prowadzić do przesunięcia górnej granicy lasu w Himalajach.

Górna granica lasu (alpejska granica lasu) jest najwyżej położoną krawędzią siedliska, na którym w warunkach wysokogórskich mogą rosnąć drzewa. Poza górną granicą lasu z powodu niesprzyjających warunków drzewa nie są w stanie rosnąć i zastępują je łąki.

W ostatnich latach górna granica lasu w Himalajach, która jest czułym wskaźnikiem ukazującym wpływ zmian klimatu na ekosystemy wysokogórskie, przesunęła się na wyższą wysokość.

Na podstawie badań górnej granicy lasu w środkowych Himalajach zespół badawczy stwierdził, że tempo przesuwania się wzwyż górnej granicy lasuj jest nie tylko związane z opadami deszczu i rywalizacją różnych populacji z innymi gatunkami, ale ma również wpływ na interakcje, w tym konkurencję i współpracę w obrębie populacji drzew.