2020-05-20 Źródło: Xinhua

 W oparciu o wyniki badań opublikowanych online w czasopiśmie Molecular Biology and Evolution chińscy naukowcy ujawnili, że wymiana genetyczna z nieznanym wilkowatym psem pomogła mastiffom tybetańskim przystosować się do dużych wysokości.

Jako najwyższy płaskowyż na świecie, Wyżyna Tybetańska słynie z niskiego poziomu tlenu, niskich temperatur i silnego promieniowania ultrafioletowego. Jednak dzięki migrującym i osiedlającym się na dużych wysokościach ludziom także udomowione zwierzęta mogły przetrwać w trudnych warunkach wysokogórskich.

Wymiana genetyczna jest kluczowa w adaptacyjnej ewolucji zwierząt domowych. Wcześniejsze badania sugerują, że gen EPAS1 może pomóc zwierzętom tybetańskim zmniejszyć niedotlenienie i chronić je przed wyziębieniem.

Uważano, że mastiff tybetański, jedna z pierwotnych ras psów, uzyskał gen EPAS1 z wymiany genetycznej z tybetańskim wilkiem.

Naukowcy z Kunming Institute of Zoology z Chińskiej Akademii Nauk zsekwencjonowali genomy tybetańskich mastifów i tybetańskich wilków, stwierdzając, że geny EPAS1 u obu gatunków pochodzą z nieznanego wilkowatego psa - canida.