2020-06-05 Źródło: China Tibet Online

 Antylopy tybetańskie w trakcie wędrówki

 „W zasięgu działania naszej stacji zarządzania znajduje się od 6 do 7 tysięcy antylop tybetańskich . Na chwile obecną, ciężarne samice zebrały się w stada i udały w wędrówkę na północ w celu porodu,” powiedział Tashi Norbu, członek personelu w Stacji Zarządzania Norbu Yugyel w powiecie Nyima, prefekturze Nagchu. Dodał, że każdego roku w drugiej oraz trzeciej dekadzie maja antylopy tybetańskie zaczynają grupową wędrówkę. W tym momencie, aby eskortować wędrujące antylopy, w terenie pracuje ponad 1,4 tysiąca strażników.

Antylopy tybetańskie w Chinach należą do grupy zwierząt otaczanych szczególną ochroną. Ich naturalnym siedliskiem jest głównie wyżyna Tybetańska, a najczęściej można je spotkać na Łąkach Changthang. Każdego lata zwierzęta udają się na północ w celu rozrodu, a następnie wracają do swoich siedlisk.

Tashi Norbu powiedział, że w Stacji Zarządzania Norbu Yugyel za patrole odpowiedzialnych 40 strażników przyrody. „Po wędrówce antylop na północ i wykocie, będziemy mieli ponad dwa miesiące przerwy na zasianie trawy i przygotowanie się do zimy.”

Hu Haibo, członek personelu w Biurze Lasów i Łąk w Tybetańskiej Prefekturze Ngari, powiedział, że „Większość antylop tybetańskich przechodzi przez drogi krajowe w nocy. Jeśli będą przechodzić za dnia to będziemy, aby ułatwić im przejście, kontrolować ruch na drogach.”