2020-06-29 Autorzy: Palden Nyima i Daqiong Źródło: chinadaily.com.cn

Jak informują władze sanitarne i ochrony środowiska miasta Lhasa kontynuuje wysiłki na rzecz sortowania śmieci i jakości sortowania, przy czym w pierwszej połowie roku wskaźnik spalania odpadów w mieście osiągnął ponad 80%.

System zbierania, transportu i usuwania odpadów w mieście, zakład przetwarzania odpadów w energię, składowanie, transport i przetwarzanie odpadów działają normalnie.

Do końca lipca miasto zapewni kolejnym 348 wspólnotom mieszkaniowym  urządzenia do sortowania odpadów i pojemniki na śmieci.

Ponadto wszystkie miejskie instytucje rządowe zostaną wyposażone w urządzenia do sortowania odpadów, a większość szkół, szpitali i samorządów miejskich zostanie włączona do systemu usług przetwarzania odpadów.


Akcja proekologiczna na ulicy Barkhor

W przypadku usuwania szkodliwych odpadów miasto powierzyło to zadanie  profesjonalnym firmom a unieszkodliwianie odpadów odbywa się w wyznaczonym w regionie centrum przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Miasto planuje także przeprowadzić badania zdolności do recyklingu śmieci w poszczególnych dzielnicach, aby poprawić wskaźniki recyklingu i usług komunalnych, dotyczy to przede wszystkim plastikowych toreb, papieru, puszek, zużytego sprzętu elektronicznego i zużytego szkła.


Widok z lotu ptaka na zakład utylizacji śmieci w Lhasie  [Fotografie: Jiangbo i Tenzin Lobsang chinadaily.com.cn]