2020-06-30 Źródło: Xinhua via news.cgtn.com
Jak informuje strona internetowa Chińskiej Akademii Nauk, chińscy naukowcy oszacowali, że na Wyżynie Tybetańskiej corocznie z położonych tam jezior odparowuje około 51,7 miliarda ton wody .
Parowanie jezior może wpływać na cykle hydrologiczne w całym basenie i jest kluczowym czynnikiem utraty zasobów wodnych na Wyżynie


Fotografia:news.cgtn.com

Naukowcy z wielu instytutów, w tym Chińskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Lanzhou i Uniwersytetu Tsinghua, wykorzystali kombinację danych meteorologicznych i satelitarnych do zbadania fenologii lodu i wielkości parowania wód z 75 dużych jezior na Wyżynie Tybetańskiej

Badacze zaobserwowali widoczną zmienność ilości parującej wody w zależności od położenia przestrzennego. Na jeziorach położonych na wyższej wysokości oraz wyższej szerokości geograficznej  i o mniejszej powierzchni  odnotowuje się niższe parowanie.

Jak wykazały badania opublikowane w Science Advances całkowita masa wyparowanej wody z 75 badanych jezior wyniosła w skali roku około 29,4 miliarda ton,  zaś ze wszystkich jezior Wyżyny wyparował około 51,7 miliarda ton wody.

Nazywana „wodną wieżą Azji” Wyżyna Tybetańska zapewnia zaopatrzenie w wodę dla wielu azjatyckich rzek, w tym Jangcy, Rzeki Żółtej i Mekongu.  Jeziora Wyżyny zajmują prawie 50 000 kilometrów kwadratowych jej powierzchni.