2016-08-29 :China Tibet Online

Dla pasterzy  urodzonych po 1980 roku, takich jak dla Gendun Gyatso, powodem do największej dumy jest to, że stali się pracownikami Rezerwatu Przyrody Trzech Rzek poświęcającymi się zarządzeniu ochroną środowiska naturalnego.

Gendun Gyatso jest pasterzem w powiecie  Madoi w Tybetańskim Rejonie Autonomicznym  Golog w prowincji Qinghai. Miesiąc temu złożył podanie i stał się jednym z 57 pracowników zarządzania  ekologią i ochroną przyrody (co stanowi 1/5 ludności całej wsi) w swojej wiosce.

7 czerwca 2016 roku, zostało oficjalnie ustanowione w Xining w prowincji Qinghai Biuro Zarządu Rezerwatu Przyrody Trzech Rzek, powstaje tam pierwszy w Chinach Park Narodowy, który łączy "trzy obszary  w jeden park": Park Dorzecza Reki  Żółtej, Park Dorzecza Reki Jangcy (Hoh Xil) i Park Dorzecza Reki Lancang; który obejmie 4 powiaty, 12 miasteczek, w tym Madoi  w Tybetańskim Rejonie Autonomicznym  Golog, powiaty Zhidoi, Zaduo, Qumalai  w Tybetańskim Rejonie Autonomicznym  Yushu Rezerwat Przyrody Hoh Xil.

Gedun Gyatso wspomina, że przed rokiem 2003 jego rodzina miała 50.000 akrów łąk i hodowała  130 jaków i  500 owiec. "Mimo iż z zewnątrz wyglądało na to iż jesteśmy zamożni wszyscy mieliśmy poczucie tymczasowości bowiem nasza ziemia ulegała postępującej  degradacji".

13 lat później, rząd prowincji Qingha ustanowił surowe zasady egzekwowane przez policję , dotyczyły one zakazu wypasu i hodowli na łą co miało zapobiec degradacji ziemi. Gedun Gyatso zachował jedynie 20.000 akrów rodzinnej ziemi wraz z 50 jakami oraz pomniejszoną ilością owiec.

"Pomimo, iż użytki zielone i liczba zwierząt nie była tak wysoka jak wcześniej, poziom jego dochodów wzrósł." Po tym jak ziemie Gedun Gyatso znalazły się w trefie ochronnej jego dochody stały się dość pokaźne bowiem będzie on co roku otrzymywał 24 000 yuanów "odszkodowania z racji ochrony użytków zielonych", a także co miesiąc kwotę w wysokości 1400 yuanów jako rekompensatę za swoją pracę i wynagrodzenie za zarządzanie ochroną użytków zielonych.

Naturalnymi zasobami rezerwatu są głównie użytki zielone, lodowce  górskie, jeziora wysokogórskie i mokradła,  tak samo jak system ekologiczny na wysokich i zimnych terenach zielonych na granicy Rezerwatu Przyrody Trzech Rzek są one specjalnie chronione, w tym podlegają wzmocnieniu przez ochronę różnorodności biologicznej, w tym różnych gatunków zwierząt wysokogórskich, ptaków i ryb, które przyczyniają się do odtworzenia czarnych gleb, gruntów piaszczystych, wody jak i zmniejszenia ilości soli w glebie, powiedział Gan Xuebin, zastępca dyrektora Komitetu Zarządzającego Strefą Parku Górnego Biegu Żółtej Rzeki, należącego do Rezerwatu Przyrody Trzech Rzek.

Gedun Gyatso zasygnalizował, że w porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy przeprowadzał kontrole raz na 10 dni, w chwili obecnej musi to robić raz na 3 dni. Poza tym, inspekcja ma więcej obowiązków, nie tylko kontrolę użytków zielonych, lecz do jej obowiązków należy kontrola terenów górskich, rzek, lasów i jezior.

Biuro Legislacji Zasobów Strefy Górnego Biegu Żółtej Rzeki, którego szefem jest Yangcai Qu, poinformowało, iż zgodnie z systemem ochrony ekologicznej i zarządzania systemem inspekcji  w Rezerwacie Przyrodniczym Trzech Rzek  wysokość pensji, która jest obliczana w odniesieniu do  odpowiedzialności za wykonywana pracę, wyniesie 1800 juanów miesięcznie,  dobrze zrealizowana praca zyska uznanie i będzie dodatkowo nagradzana.

W ostatnich dniach, podczas wizyty w prowincji Qinghai prezydent Chin Xi Jinping podkreślił, że ustanowienie ekologicznej ochrony środowiska i ekologicznej cywilizacji jest zasadniczą podstawą dla zrównoważonego rozwoju w Chinach. Największa wartość, odpowiedzialność i potencjał Qinghai leżą w ekologii.