31.08.2022 Źródło:Xinhua


Antylopy tybetańskie galopują po pastwisku w hrabstwie Nyima we wschodniej części Tybetu we wrześniu 2017 r. [Zdjęcie / Xinhua]

Chińscy parlamentarzyści we wtorek rozpoczęli obrady nad nowym projektem ustawy o ochronie środowiska na Wyżynie Tybetańskiej.

Projekt ustawy, zawierający 64 przepisy w siedmiu rozdziałach, został przekazany do pierwszego czytania pod obrady Komitetu Stałego Narodowego Kongresu Ludowego.

W dokumencie wyjaśniającym projekt podkreślono wyjątkową i niezastąpioną rolę Wyżyny Tybetańskiej dla bezpieczeństwa ekologicznego Chin i świata, a także problemy i wyzwania, przed którymi stoi jego środowisko, takie jak erozja gleby i zagrożenia dla bioróżnorodności.

Uznając ochronę ekologiczną za podstawową przesłankę rozwoju obszaru wysoczyzny, projekt zawiera zapisy o ochronie rzek, jezior, gleb, lasów, terenów podmokłych i innych ekosystemów wysoczyzny oraz wzmacnia ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków dzikich zwierząt oraz gatunków endemicznych.

Projekt przewiduje również wsparcie fiskalne, podatkowe i finansowe ochrony ekologicznej na Wyżynie Qinghai-Tybet, zachęca także do udziału w przedsięwzięciu fundusze społeczne.