10.10. 2022 | Źródło: CGTN


Las potężnych tybetańskich jodeł [Foto: CMG]

Jak poinformował Instytutu Botaniki Chińskiej Akademii Nauk (CAS) w maju 2022 r. w powiecie Zayu w Tybetańskim Regionie Autonomicznym chińscy naukowcy odkryli drzewo o wysokości około 83,2 m, co czyni je najwyższym drzewem w kraju.

W sierpniu zespół badawczy składający się z członków Instytutu Botaniki Chińskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Zasobów Plazmy Zarodkowej Roślin Dzikich dla Ogrodu Botanicznego Chenshan w Szanghaju, Chińskiej Fundacji Ochrony Środowiska i Studia „Wild China” rozpoczął projekt badawczy mający na celu pomiar drzewa i 9 października określono dokładną jego wysokość: 83,4 metra.


Jodła rekordzistka. Pełnowymiarowe zdjęcie Abies ernestii var. salouenensis. [Foto: CMG]

Drzewo nazywa się Abies ernestii var. salouenensis, to rodzaj wiecznie zielonej jodły. Znajduje się w lesie w powiecie Zayu na wysokości około 2300 metrów n.p.m. Lokalne warunki klimatyczne i geologiczne w połączeniu z brakiem działalności człowieka sprzyjają bogactwu lasu rzadkich i wysokich drzew, które mają duże znaczenie w badaniach ekologicznych i działaniach konserwatorskich.

Drzewo zostało odkryte przez Guo Ke, badacza z instytutu, podczas chińskiej drugiej kompleksowej ekspedycji naukowej  na Wyżynie Tybetańskiej. Badacz wielokrotnie weryfikował wysokość drzewa za pomocą dronów i oszacował jego wysokość na 83,2 metra.


Jodła rekordzistka. Pełnowymiarowe zdjęcie Abies ernestii var. salouenensis. [Foto: CMG]

Po przybyciu zespołu badawczego do powiatu Zayu badacze, aby zmierzyć wysokość rekordzistki, przyjęli bezpośrednią metodę pomiaru – wspinanie się po drzewach,  dokonali także pomiaru za pomocą  dronów. Drzewo ma 83,4 metra wysokości, co odpowiada wysokości 28-piętrowego budynku, a zespół naukowo-badawczy ustanowił tym samym nowy rekord Chin we wspinaniu się i zbieraniu danych z gigantycznego drzewa.

Na podstawie zebranych danych naukowcy doszli do wniosku, że drzewo ma około 380 lat, jest zdrowe i nadal rośnie.
____________________________________________________________________________________
Niestety w dostępnych źródłach nie znaleziono polskiej nazwy tego drzewa: Jodła Ernesta(?)