2022-11-02 Źródło) m.tibet.cn
Niedawno Biuro Naukowo-Technologiczne Prefektury Ganzi w prowincji Siczuan podpisało umowę z Sichuan University for Nationalities o wspólnej budowie centrum badawczego zajmującego się ochroną ekologiczną i rozwojem w górnego biegu rzeki Jangcy i Żółtej (odcinek Ganzi). Utworzenie tego centrum jest innowacyjnym środkiem Sichuan University for Nationalities, mającym na celu dalszą pomoc w ochronie lokalnego środowiska ekologicznego i zrównoważonego rozwoju  oraz ma ogromne znaczenie dla budowania nowego wzorca rozwoju badań naukowych w szkołach wyższych w nowej epoce.

Centrum będzie aktywnie zaspokajać główne potrzeby kraju w oparciu o rzeczywiste potrzeby obszarów na których mieszkają mniejszości etniczne oraz prowadzić badania w zakresie zarządzania zdegradowanymi ekosystemami w regionach wysokogórskich, ekologicznej kompensacji zasobów mineralnych, ekologicznej kompensacji rozwoju hydroenergetyki, ochrony bioróżnorodności, użytków zielonych  oraz rozwój i ochrona charakterystycznych zasobów roślinnych i zwierzęcych. Koncentrując się na problemie rewitalizacji wsi, będziemy promować rozwój charakterystycznej dla powiatu Litang hodowli jaków rasy Letong. Prowadzić badania nad możliwością uprawy Juncao (trawy słoniowej na której oparto technologię Juncao) na Wyżynie, spróbujemy wprowadzić i uprawiać  Juncao w suchej dolinie rzeki Dadu, zbadamy innowacyjny model sadzenia Juncao w celu przywrócenia żyzności gleby i kontroli erozji gleby na ekologicznie delikatnych obszarach Jangcy i Żółtej Rzeki i pomożemy na lokalnych obszarach w pełnej ochronie i rekultywacji terenów podmokłych.


Trawa juncao. Foto:Twitter

W kolejnym kroku centrum skoncentruje się na budowie eksperckich stanowisk pracy, platform naukowo-badawczych, platform promocji technologii oraz platform szkolenia kadr naukowo-technicznych w ramach wsparcia budowy „jednej stacji i trzech platform” i jest zaangażowane w lokalne środowisko ekologiczne i jego ochrona oraz zrównoważony rozwój.

-------------------------------------------
Technologia Juncao - Opracowana przez Narodowe Centrum Badań Inżynieryjnych Uniwersytetu Rolnictwa i Leśnictwa Fujian (FAFU) w Chinach, technologia Juncao umożliwia drobnym rolnikom uprawę grzybów z suszonych, posiekanych traw, bez wycinania drzew i niszczenia środowiska. Ta przyjazna dla środowiska technologia może pomóc drobnym rolnikom i społecznościom rolniczym rozwinąć tanią uprawę grzybów na skalę komercyjną, która może zapewnić zrównoważone możliwości utrzymania gospodarstwom rodzinnym i przedsiębiorcom wiejskim.