15.11.2022 Źródło: China Daily

Jak donosi Tibet Daily według danych zespołu obserwacyjnego z Uniwersytetu Pekińskiego stado żurawi czarnoszyich przebyło ostatnio ponad 1100 kilometrów od swoich terenów lęgowych nad jeziorem Qinghai w prowincji Qinghai do Nyingchi w autonomicznym regionie Tybetu.

Żuraw czarnoszyi, gatunek  ściśle chroniony w Chinach, jest jedynym gatunkiem żurawia zamieszkującym i rozmnażającym się na Wyżynie Tybetańskiej.

Zwykle żurawie pojawiają się w miejscach takich jak otwarte pola uprawne, łąki, doliny i tereny podmokłe na wysokościach powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Nyingchi jest jednym z z ich głównych siedlisk.

Żuraw czarnoszyi jest flagowym gatunkiem ptaków Wyżyny Tybetańskiej i jest również znany jako naturalny wskaźnik stanu zdrowia terenów podmokłych.

Według Biura ds. Leśnictwa i Użytków Zielonych w Nyingchi, siedlisko jest celem intensywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Poprawia się środowisko życia żurawi czarnoszyich, a także jakość ochrony rzadkich gatunków.


Prefektura Nyingchi to bogactwo pięknych naturalnych terenów, które zapewniają bezpieczną przystań dzikiej faunie i florze, Park Narodowy Jeziora Draksum Tso, Park Narodowy Mokradeł Yani i Park Narodowy Mokradeł Rzeki Zhula. Są to kluczowe siedliska żurawi czarnoszyich.

Każdego roku około 600 żurawi czarnoszyich,stanowiących 3,5 procent całej ich populacji, spędza zimę w Nyingchi. Co roku w listopadzie żurawie czarnoszyje wędrują ze swoimi młodymii z jeziora Qinghai, aby spędzić zimę w Nyingchi. Wracają nad  jezioro między marcem a kwietniem następnego roku.

Przy prędkości 100 km na godzinę migracyjna podróż zajmuje jeden lub dwa tygodnie.