23.12.2022| Źródło: Xinhua

Jak podały władze TRA Tybetański Region Autonomiczny będzie dążył do przekształcenia do 2025 roku trzech miast, w tym stolicy regionu Lhasy, w miasta bezodpadowe.

Lhasa, Xigaze i Shannan z tego południowo-zachodniego regionu są objęte narodowym dążeniem do budowy około 100 miast bezodpadowych w okresie XIV Planu Pięcioletniego (2021-2025), kierowanym przez Ministerstwo Ekologii i inne organy na szczeblu ministerialnym.

 

Biuro ds. Sanitacji Środowiska dzielnicy Chengguan w Lhasie prowadziło działania informacyjne dotyczące sortowania śmieci. Zdjęcie dostarczone przez Biuro Ochrony Środowiska dzielnicy Chengguan

Miasta bezodpadowe dążą do osiągnięcia minimalnej produkcji, optymalnego wykorzystania i bezpiecznego usuwania stałych odpadów komunalnych.

Stosowny program pracy wydany niedawno przez władze Tybetu, zawiera wiele zadań w ramach bezodpadowej strategii dla trzech miast, w tym promowanie ekologicznej produkcji rolnej, budowę zielonych kopalń i poprawę wszechstronnego wykorzystania przemysłowych odpadów stałych.

Chiny rozpoczęły pilotażową budowę  miast bezodpadowych w 2019