29.09.2023| Źródło: Chiny Tybet Net|  
Aby skutecznie zapobiegać pożarom lasów i łąk podczas „Podwójnego Święta”, a także stworzyć ludziom harmonijne i spokojne warunki do wypoczynku, Leśna Tybetańska Straż Pożarna wysłała niedawno w teren ponad 20 zespołów prewencyjnych. W wielu miastach i okręgach Tybetańskiego Regionu Autonomicznego przeprowadzono jednocześnie specjalne akcje, których celem było zbudowanie barier przeciwpożarowych i zapewnienie bezpieczeństwa podczas „Podwójnego Święta”.


Na zdjęciu zespół strażaków w trakcie działań promocyjnych w zakresie zapobiegania pożarom.

W trakcie działań przedświątecznych zespoły prewencji ustanowiły  z wydziałami leśnictwa i działami zajmujących się użytkami zielonymi wspólne mechanizmy zapobiegania pożarom lasów, utworzyły specjalne punkty przeciwpożarowe w kluczowych oraz przeprowadziły mobilne patrole w celu redukcji zagrożenia pożarowego już u źródeł.

Aby przekazać mieszkańcom i turystom wiedzę na temat zapobiegania pożarom lasów oraz zwiększyć ich świadomość w tym zakresie zespół prewencji wykorzystał kombinację metod „stacjonarnych i mobilnych. Szczególną uwagę zwrócono na system komunikacji w ramach działania ”Alarmowy Dzwon Przeciwpożarowy".


Na zdjęciu zespół strażaków w trakcie działań promocyjnych w zakresie zapobiegania pożarom.

Ze względu na przewidywaną w okresie świątecznym dużą liczbę turystów w rejonach parków krajobrazowych, zespół prewencji powołał na czas operacji grupę pomocy ludziom, utworzył terenowe punkty dyżurne pomocy ludziom, będzie udzielał pomocy osobom starszym i dzieciom z trudnościami w poruszaniu się. Wszystko zgodnie ze wspaniałą  strażacką tradycją: służyć i pomagać ludziom.

Według uzyskanych informacji Leśna Tybetańska Straż Pożarna będzie uważnie śledzić bieżącą sytuację w zakresie zapobiegania pożarom, utrzymywać podwyższony stan gotowości bojowej. Wszystko w imię pierwotnej misji: ochrony zielonych gór i zielone wody.

(Korespondent China Tibet Network/Wang Shili An Maopeng Reporter/Jia Huajia)


Na zdjęciu zespół strażaków realizujący wśród uczniów akcję promocyjną w zakresie zapobiegania pożarom.Na zdjęciu zespół strażaków w trakcie działań promocyjnych w zakresie zapobiegania pożarom.