20.01.2017 09:36:07 | Od: China Tibet Online

 

Tybet stał się największym na świecie zimowym siedliskiem żurawi czarnoszyich (mandżurskich), ich liczbę określa się na ponad 8.000, co zgodnie z danymi z Departamentu Ochrony Środowiska Tybetańskiego Regionu Autonomicznego stanowi ponad 80 procent całej populacji.

 

 Żuraw czarnoszyi (mandżurski) w rezerwacie przyrody Lhundrup County, w Lhassie (zdjęcie zrobione w dniu 15 stycznia).

 

Żuraw czarnoszyi (mandżurski) w rezerwacie przyrody Lhundrup County, w Lhassie (zdjęcie zrobione w dniu 15 stycznia).

 

Wyżyna Tybetańska to raj dla żurawi czarnoszyich (mandżurskich) stanowiąca ich siedliska zimowe.

 

Żuraw czarnoszyi (mandżurski) w rezerwacie przyrody Lhundrup County, w Lhassie (zdjęcie zrobione w dniu 15 stycznia).