Źródło: Xinhua

Tybet zakończył budowę  swojej sieci monitoringu wody, powietrza i gleby oraz wzmocnił egzekwowania prawa, aby lepiej chronić środowisko, powiedział Cering Yangzom, zastępca szefa wydziału ochrony środowiska TRA.

W większych miastach i wzdłuż linii kolejowej Qinghai-Tybet ustanowiono dwadzieścia trzy automatyczne stacje monitoringu jakości powietrza. Zatwierdzono również 194 wybranych miejsc monitorowania wód powierzchniowych, 84 miejsc monitorowania jakości powietrza i 110 miejsc monitorowania ujęć wody pitnej.

Region Wyżyny Tybetańskiej jest jednym z obszarów, o najlepszej jakości środowiska na świecie. Projekty o wysokim poborze energii, zanieczyszczanie środowiska i emisja zanieczyszczeń są zakazane.