Raport: Środowisko naturalne wzdłuż Kolei Tybetańskiej powraca do stanu pierwotnego Pekin, 19 listopada 2015 - środowisko naturalne wzdłuż Kolei Tybetańskiej, najwyższej linii kolejowej świata odradza się po pierwszych pięciu latach od chwili jej uruchomienia, mówi raport wydany przez Chiński Państwowy Instytut Badawczy.

"Części obszarów znajdują się w stanie, który określić można jako bliski naturalnemu a nawet lepszy niż naturalny stan w okolicznych regionach", czytamy w sprawozdaniu z oceny zmian środowiska na Płaskowyżu Tybetańskim opracowanym przez Instytut Badań Płaskowyżu Tybetańskiego Chińskiej Akademii Nauk (CAS).

Ekologiczne środki ochrony podjęte w czasie i po zakończeniu budowy kolei zapewniły, że została ona zbudowana jako "zielona linia kolejowa"- stwierdza raport. W raporcie zauważa się, że zanieczyszczenie środowiska zostało poddane skutecznej kontroli, stwierdzono także, że alpejski ekosystem wegetacyjny został skutecznie ochroniony, środowisko wiecznej zmarzliny jest stabilne od lat, regiony eko-funkcyjne nie uległy zmianie a krajobraz płaskowyżu pozostaje nienaruszony. Zgodnie z raportem w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji kolei nie zauważono wyraźnego wpływu na roślinność jej kompozycję lub układ w obszarach wokół niej. Brak jest inwazyjnych gatunków obcych fauny i flory - stwierdzono w trakcie budowy.

Licząca 1956 kilometrów długości Kolej Tybetańska, która została otwarta w lipcu 2006 roku, jest najwyższą i najdłuższą na świecie linią kolejową na płaskowyżu, a także pierwszą linią kolejowa łącząca Tybetański Region Autonomiczny z innymi częściami Chin.