Naukowcy odkryli, że w ciągu ostatnich czterdziestu lat jeziora na Płaskowyżu Qinghajsko-Tybetańskim przechodziły trzy różne fazy, które cechują się różnym obszarem i objętością wód.
Zhang Guoqing, badacz w dziedzinie nauk o Ziemi z Centrum Cybernetyki (CAS), był członkiem zespołu Chińskich i zagranicznych naukowców, którzy badali coroczne zmiany obszaru, poziomu i objętości jezior w latach 1970 - 2015.
Zespół stwierdził, że wszystkie trzy parametry wymienione wyżej zmieniały się w podobnym tempie. Od lat 70 do 1995 r. nastąpił niewielki spadek, po czym był szybki wzrost w okresie od 1996 r. Do 2010 r. a następnie przyszło spowolnienie w okresie od 2011 r. Do 2015 r.
Odkryli również, że wzrost opadów w największym stopniu przyczyniał się do zwiększenia objętości jezior, ta jednak powodowała  utratę masy lodowcowej i topnienie lodu powierzchniowego na skutek rozkładu zmarzliny.
Wyniki te sugerują, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci cykl hydrologiczny na Płaskowyżu znacząco się zaktywizował.
Wyniki badań opublikowano w amerykańskim czasopiśmie Geophysical Research Letters  2 maja br.