Źródło: China Tibet News 2017-05-12
Jak poinformowało Biuro ds. Lasów Lhasy (Lhasa Forest Bureau) na południowych szczytach wokół Lhasy posadzono ponad 38000 sadzonek  chińskiej sosny. Tym samym w tym roku zakończył się "Zielony projekt południowej góry". Obecnie projekt jest na  etapie utrzymywania stanu zadrzewienia.
Za sprawą "zielonego projektu" realizuje się zadanie wypełnienia wyrwy w zieleni poprzez sztuczne nasadzenia drzew na wysokości ponad 3900 metrów.
Realizacja tego projektu w znacznym stopniu polepsza jakość środowiska naturalnego Lhasy. Według obliczeń nowe nasadzenia leśne mogą zmniejszyć o 4087,29 ton ilość pyłów  rocznie. Drzewa mogą też pochłaniać różne szkodliwe gazy.
Foto: chinatibetnews.com