Data: 10-12-2017 Źródło: en.tibetol.cn Autor: Jia Puyu
Niedawno odbyło się spotkanie poświęcone tworzeniu obszarów ekologicznych lasów w Tybetańskim Regionie Autonomicznym 
w 2018 roku.

Spotkanie dotyczyło kwestii lokalizacji lasów, budowy obiektów ochrony wód i wyboru gatunków drzew dostosowanych do lokalnych warunków.
Płaskowyż Qinghajsko-Tybetański odgrywa szczególną rolę w globalnym systemie klimatycznym, ochronie wód i gleby oraz różnorodności biologicznej.
W celu promowania ochrony ekologicznej władze 
Tybetańskiego Regionu Autonomicznego będą tworzyły rozległe obszary leśne, sprzyjały badaniom wzajemnych relacji pomiędzy ochroną przyrody i a życiem człowieka , będą także kłaść jeszcze większy nacisk na zagadnienia ochrony środowiska naturalnego w świadomości społecznej