2017-11-30 Źródło: China Tibet News
Kiedy zbliża się zima ulice w Lhasie pełne są opadłych liści. Może to wpływać w istotny sposób na ruch pieszych i pojazdów. Z drugiej strony  nadmiar liści może zapychać studzienki i rury kanalizacyjne. Aby temu zapobiec - utrzymać drogi i chodniki w czystości - pracownicy służb oczyszczania miasta wyposażeni w specjalistyczne maszyny i miotły  muszą  uprzątnąć z ulic tony liści.

Na fotografiach pracownicy służb oczyszczania miasta sprzątają liście z ulic Lhasy [Foto / Xinhua]